"Tansar Capital" АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын

2023 жылғы 23 қазанда өткізу туралы

хабарлама

 

 

"Tansar Capital" акционерлік қоғамы 2023 жылғы 23 қазанда Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы Әл-Фараби даңғылы, 19/1 үй, н.п. 10А, "Нұрлы Тау" БО, 3Б блок, 7-қабат мекенжайы бойынша өтетін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды.

Басталу уақыты-сағат 11: 00.

 

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы "Tansar Capital" АҚ Директорлар кеңесі болып табылады (20.09.2023 ж. №ДК-20-09/1 хаттама).

 

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2023 жылғы 23 қазанда сағат 10-00-ден 10-55-ке дейін Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 19/1 үй, н.п. 10А, "Нұрлы Тау" БО, 3Б блок, 7-қабат мекенжайы бойынша жүргізіледі.

Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама кезектен тыс жалпы жиналысы 2023 жылғы 24 қазанда сол уақытта өтеді.

 

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау, Директорлар кеңесінің қосымша мүшесін сайлау туралы.

2. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланатын мүшесіне сыйақылар мен шығыстардың өтемақыларын төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.

 

"Tansar Capital" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі 2023 жылғы 21 қыркүйектегі жағдай бойынша "Tansar Capital" АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімдері жүйесінің деректері негізінде жасалады.

Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі қоғамның дауыс беретін акцияларын иеліктен шығаруды жүргізген жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

Өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжат, ал акционерлердің өкілдеріне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат болуы қажет.

Акционерлердің жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының (бұдан әрі – заң) 48-бабына сәйкес күндізгі тәртіппен өткізіледі. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру өткізілмейді.

Қоғамның акционерлері қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, күндізгі тәртіппен, қашықтықтан өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының отырысына қатысуға құқылы.

 

Акционерлердің күндізгі тәртіппен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне мыналар енгізілуі мүмкін:

1) Қоғамның акционерлеріне мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірмей хабарланған жағдайда, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер немесе директорлар кеңесі ұсынған толықтырулар;

2) егер оларды енгізуге акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және жиынтығында қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізіледі.

 

Күндізгі тәртіппен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі, егер оны енгізуге орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі дауыс берсе, шешімі артықшылықты акцияларға ие акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселемен толықтырылуы мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес.

 

Акционерлердің жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 35-52-баптарының нормаларына сәйкес өткізіледі.

 

Акционерлер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдармен 2023 жылғы 25 қыркүйектен бастап жұмыс күндері сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін мына мекенжай бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 19/1 үй, н. п. 10А, "Нұрлы Тау" БО,3Б блок, 7 қабат.

 

Материалдар бойынша, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысын өткізу бойынша сұрақтарға жауаптарды жұмыс уақытында мына телефондар арқылы алуға болады: +7 777 270 7177 немесе мәселені "Tansar Capital" АҚ Корпоративтік хатшысының электрондық мекенжайына жіберу арқылы (ussov@tansarcapital.kz).

 

Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы.

Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлға үшін акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

Тіркеуден өтпеген Акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес.

Артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын қоғамның акционері күндізгі тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және ол қарайтын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

 

"Tansar Capital" АҚ акционерлерін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының жұмысына қатысуға шақырамыз.

 

"Tansar Capital" АҚ Директорлар кеңесі

 

 

Құрметпен,

Басқарма Төрағасы            Агибаев Е.А.

Другие новости
 
11 қыркүйек 2023
Хабарлама заңды мекенжайды өзгерту туралы

 
21 тамыз 2023
Жеке тұлғалар үшін брокерлік қызметтер және номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы үлгілік шарттың жаңа редакциясы

 
17 шілде 2023
"Tansar Capital" АҚ акционерлерiне

 
Задать вопрос
Получите консультацию

Түймешікті баса отырып, Сіз өзіңіздің дербес деректеріңізді өңдеуге келісім бересіз.

Заявка на открытие брокерского счета

Түймешікті баса отырып, Сіз өзіңіздің дербес деректеріңізді өңдеуге келісім бересіз.